Oznámení

  • Výuka náboženství

    Přihlášku na výuku náboženství pro školní rok 2018/2019 je možné si vyzvednout v kostelech nebo je k dispozici v elektronické podobě. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v sakristiích nebo zašlete na e-mailovou adresu nabo@seznam.cz nejpozději do 2. 9. 2018. Zahájení výuky bude oznámeno ve farních ohláškách.

  • V sobotu 1. září se uskuteční tradiční starobylá zásvětná pouť ke Staré matce Boží do Žarošic. Odjezd autobusu z Opatovic od kostela je v 10 hod., další zastávky jsou v Rajhradicích, v Loučce, v Rajhradě u kašny a v Otmarově. Program pouti je sestaven tak, aby byl nenáročný pro starší poutníky i pro děti. Cena je 150 Kč, děti a mládež jedou zdarma. Není nutné se dopředu přihlašovat. Další informace jsou na nástěnce.

znak opatství