Oznámení

 • Výuka náboženství

  úterý 14:00 ZŠ ul. Havlíčkova 6.-9. třída
  15:00 ZŠ ul. Masarykova 1.-2. třída
  čtvrtek 14:00 ZŠ ul. Havlíčkova 4.-5. třída
  15:00 ZŠ ul. Masarykova 3. třída
 • V naší farnosti chtějí uzavřít svátostné manželství tito snoubenci:

  termín místo snoubenci
  15. června 2019
  v 11 h
  v opatském kostele
  sv. Petra a Pavla
  v Rajhradě
  Ing. Stanislav Štěrba z Deblína
  Ing. Martina roz. Sedláčková z Prštic
  22. června 2019
  v 11 h
  ve filiálním kostele
  sv. Karla Boromejského
  v Opatovicích
  Zdeněk Cach z Opatovic
  Jana roz. Brodacká z Opatovic
  13. července 2019
  v 11 h
  v opatském kostele
  sv. Petra a Pavla
  v Rajhradě
  MUDr. Jan Mizera z Brna - Židenic
  Marie Anna roz. Pospíšilová z Hradčan
  17. srpna 2019
  v 11 h
  v opatském kostele
  sv. Petra a Pavla
  v Rajhradě
  Bc. Ondřej Fuchs z Brna
  Bc. Eliška roz. Procházková z Dolních Kounic
  31. srpna 2019
  v 12:30 h
  v opatském kostele
  sv. Petra a Pavla
  v Rajhradě
  Ing. Vojtěch Hvězda ze Želešic
  Ing. Petra Chvalkovská ze Želešic
  14. září 2019
  v 11 h
  v opatském kostele
  sv. Petra a Pavla
  v Rajhradě
  David Petr Zoufalý z Mělčan
  Ludmila Koláčková z Otmarova
  19. října 2019
  v 13:30 h
  v opatském kostele
  sv. Petra a Pavla
  v Rajhradě
  Robert Sebestyén ze Sobotovic
  MUDr. Dana Jenčová ze Sobotovic
 • Májové pobožnosti

  úterý (7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5.) 18:00 kaple sv. Václava v Holasicích
  středa (15. 5., 22. 5., 29. 5.) 18:00 kostel sv. Karla Boromejského v Opatovicích
 • Po dobu rekonstrukce nebudou mše svaté v kapli sv. Scholastiky v Rajhradicích.
 • Od 20. do 25. května je P. Augustin mimo Rajhrad, případné prosby hlaste v klášteře fr. Naumovi.
 • V sobotu 25. května nebude mše svatá v Rebešovicích.
 • V neděli 2. června je pravidelná sbírka na opravy kostelů v naší farnosti.
 • V sobotu 8. června ve 21 hodin oslavíme vigilii svatodušní. Po mši svaté je setkání farníků ve farním centru.
 • V sobotu 6. července organizujeme poutní zájezd do Staré Boleslavi. Cena zájezdu je 500 korun. Prosíme zájemce, aby se včas přihlásili.
 • Sestry Těšitelky srdečně zvou všechny dívky a mladé ženy do svého kláštera na duchovní obnovu od 7. do 10. července pod vedením P. Ignáce Majvalda OFM.
 • Sestry Těšitelky srdečně zvou všechny holky od 11 do 16 let do svého kláštera na setkání od 15. do 20. července pod vedením P. Konstantina Mikolajka O.Praem.

znak opatství