Důležité informace

 • Návštěvy nemocných je možné domluvit s. fr. Janem Ev. Háchou OSB na tel. 606 224 635.
 • Sestry Těšitelky BSJ oznamují, že dne 23. listopadu zesnula s. M. Monika, a prosí o modlitby za ni. Requiescat in pace.
 • V neděli 29. listopadu vstupujeme do adventu. Proto budeme tento den žehnat adventní věnce. V neděli 29. 11. tedy můžete přinést věnce k požehnání na nádvoří před opatským kostelem v 8:45 h.
 • P. Damián ještě tento týden pobývá ve svém domovském klášteře Proměnění Páně na Slovensku. Budete-li naléhavě potřebovat kněze, kontaktujte P. Zdeňka Drštku (fara Modřice, tel. 737 588 794).
 • Po dobu nouzového stavu uděluje otec biskup až do odvolání dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Taktéž jsme zváni k duchovnímu přijímání a liturgii hodin. U svateb a pohřbů je povolena účast maximálně 10 osob.
 • Naši biskupové prosí o modlitbu růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.
 • P. Zdeněk bude k dispozici ve farním kostele v Rajhradě vždy VE ČTVRTEK OD 16 DO 18 HODIN A V NEDĚLI OD 11 DO 12 HODIN (kromě neděle 22. listopadu). V této době bude příležitost k adoraci, na požádání bude možné přijmout eucharistii nebo svátost smíření. Ve středu a v pátek bude od 16 do 18 hodin k zastižení ve farním kostele v Modřicích.
 • Sestry Těšitelky Božského Srdce Ježíšova v těchto dnech vydaly nástěnný kalendář na nový kalendářní rok 2021 s fotografiemi mozaiek zhotovených převážně v rozmezí let 2019 - 2020 mozaikářskou dílnou Všech svatých sídlící v areálu kláštera sester Těšitelek. - Tento nástěnný kalendáře lze zakoupit např. v opatském chrámě sv. Petra a Pavla v Rajhradě. - Doporučená prodejní cena činí 60 Kč.
 • Letošní Strom vzpomínek, který tradičně pořádá Oblastní charita Rajhrad, bude mít on-line podobu. Bude se konat v úterý 24. 11. v 16.00 formou live streamu (vysílání naživo), abychom se za naše milované společně pomodlili v přítomném čase. Přenos bude vysílán prostřednictvím charitního Facebooku: https://www.facebook.com/events/1247399715639097/.
 • Odpustky pro zemřelé lze letos získat až do konce listopadu. Podmínkou je:
  • navštívit kostel, kapli nebo hřbitov;
  • pomodlit se zde Otče náš, Věřím v Boha a nějakou modlitbu na úmysl Svatého otce;
  • přibližně v rozmezí měsíce oslavit svátost smíření;
  • přijmout tělo Páně (lze i opakovaně);
  • nemít zalíbení ani v lehkém hříchu.
  Kromě toho také senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou odpustky získat.
  Postačí, když se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (svátost smíření, přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) se před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
  Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, četba úryvku evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.
  Plnomocné odpustky pro zemřelé jsou šance udělat něco pro ty, kteří si už sami pomoci nemohou.Využijme jí!
 • Centra pro rodinu nabízejí poradenství, zprostředkování terapie nebo obyčejný rozhovor v rámci programu Moje uši pro tebe. K dispozici jsou odborníci, mediátoři a poradci. Podrobnosti najdete na stránkách https://www.rodinnysvaz.cz/moje-usi-pro-tebe/.
 • Vranovští pauláni nabízejí ubytování pro lidi v karanténě. Mohou ho využít ti, kdo jsou pozitivně testováni, ale bez příznaků, nebo kdo jsou v karanténě kvůli kontaktu s pozitivním člověkem. Domluvit se můžete telefonicky na čísle 604 509 455 (P. Karel Hanslík OM) nebo e-mailem na adrese dc-vranov@katolik.cz
 • Otec biskup Vojtěch vyhlásil na 4 po sobě následující středy (11. listopadu, 18. listopadu, 25. listopadu a 2. prosince) dobrovolný půst za ukončení pandemie.
 • Výuka náboženství

  Výuka náboženství se po dobu trvání nouzového stavu až do odvolání ruší.

Úmysly mší svatých naleznete v bohoslužbách.

Z materiálů dodaných P. Zdeňkem Drštkou vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství