Oznámení

 • Výuka náboženství

  úterý 14:00 ZŠ ul. Havlíčkova 6.-9. třída
  15:00 ZŠ ul. Masarykova 1.-2. třída
  čtvrtek 14:00 ZŠ ul. Havlíčkova 4.-5. třída
  15:00 ZŠ ul. Masarykova 3. třída
 • V naší farnosti chtějí uzavřít svátostné manželství tito snoubenci:

  termín místo snoubenci
  16. února 2019
  ve 13 h
  ve farním kostele
  Povýšení sv. Kříže
  v Rajhradě
  Julius Preč z Rajhradu
  Martina roz. Kocková z Rajhradu
  15. června 2019
  v 11 h
  v opatském kostele
  sv. Petra a Pavla
  v Rajhradě
  Ing. Stanislav Štěrba z Deblína
  Ing. Martina roz. Sedláčková z Prštic
  22. června 2019
  v 11 h
  ve filiálním kostele
  sv. Karla Boromejského
  v Opatovicích
  Zdeněk Cach z Opatovic
  Jana roz. Brodacká z Opatovic
  13. července 2019
  v 11 h
  v opatském kostele
  sv. Petra a Pavla
  v Rajhradě
  Jan Mizera z Dobromilic
  Marie roz. Pospíšilová z Dobromilic
  17. srpna 2019
  v 11 h
  v opatském kostele
  sv. Petra a Pavla
  v Rajhradě
  Bc. Ondřej Fuchs z Brna
  Bc. Eliška roz. Procházková z Dolních Kounic
 • V neděli 10. února v 11 hodin bude hodová mše svatá v Rajhradicích. Nebude mše svatá ve farním kostele Povýšení sv. Kříže.
 • V neděli 17. února je celocírkevní sbírka "Haléř sv. Petra".
 • V neděli 17. února při mších svatých v 8 a v 11 hodin bude udělovat novokněžské požehnání novokněz P. Jan Svozilek.
 • V neděli 17. února v 15:30 hodin v kapli sv. Scholastiky v Rajhradicích se koná Odpoledne s vokální skupinou Illegato. Vstupné dobrovolné.

znak opatství