Bohoslužby

16.8. Čtvrtek 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
18:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + rodiny Tichou a Kleinovu
17.8. Pátek 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
18.8. Sobota 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kaple sv. Doroty, Rebešovice
18:00 Kaple sv. Otmara, Otmarov
19.8. 20. neděle v mezidobí 8:00 Opatský chrám sv. Petra a Pavla
Za + rodiče Janečkovy a dceru Marii
9:00 Kostel Božského Srdce Páně
9:30 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
bohoslužba slova
11:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + Hanu Libenskou
20.8. Pondělí, Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
21.8. Úterý, Památka sv. Pia X., papeže 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kaple sv. Scholastiky, Rajhradice
bohoslužba slova
22.8. Středa, Památka Panny Marie Královny 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
23.8. Čtvrtek 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
18:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + Zdeňka Duchoně a jeho rodinu
24.8. Pátek, Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
25.8. Sobota 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
mši svatou slouží novokněz z Třebíče
8:00 Kaple sv. Doroty, Rebešovice
18:00 Kaple sv. Otmara, Otmarov
26.8. 21. neděle v mezidobí 8:00 Opatský chrám sv. Petra a Pavla
Za + Jiřího Kubeše
9:00 Kostel Božského Srdce Páně
mše svatá na poděkování za letošní úrodu
9:30 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
11:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + Miloslava Klašku, bratra Stanislava a rodiče

znak opatství