Bohoslužby

6.12. Středa
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
7:00 Kostel Božského Srdce Páně
7.2. Čtvrtek 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
17:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + Růženu Pávkovou, Otakara Albrechta a Kateřinu Uhlovou a jejich rodiny
8.2. Pátek 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
9.2. Sobota 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kaple sv. Doroty, Rebešovice
17:00 Kaple sv. Otmara, Otmarov
10.2. 5. neděle v mezidobí 8:00 Kapitulní kaple sv. Ondřeje
Za rodinu Chmelařovu, Kučerovu a Rotreklovu
9:00 Kostel Božského Srdce Páně
9:30 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
11:00 Kaple sv. Scholastiky, Rajhradice
hodová mše svatá
11.2. Pondělí 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
12.2. Úterý 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kaple sv. Scholastiky, Rajhradice
13.12. Středa 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
14.2. Čtvrtek 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
17:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + Marii Burianovou a živou i + rodinu
15.2. Pátek 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
16.2. Sobota 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kaple sv. Doroty, Rebešovice
17:00 Kaple sv. Otmara, Otmarov
17.2. 6. neděle v mezidobí 8:00 Kapitulní kaple sv. Ondřeje
Za + Oldřicha Nechvátala a celou živou i + rodinu
9:00 Kostel Božského Srdce Páně
9:30 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
11:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + Pavla a Vojtěšku Kupkovy
18.2. Pondělí 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
19.2. Úterý 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kaple sv. Scholastiky, Rajhradice
20.12. Středa 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
21.2. Čtvrtek 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
17:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + Věru Albrechtovou, jejího syna a živou rodinu
22.2. Pátek
Svátek Stolce svatého apoštola Petra
7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
23.2. Sobota
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kaple sv. Doroty, Rebešovice
17:00 Kaple sv. Otmara, Otmarov
24.2. 7. neděle v mezidobí 8:00 Kapitulní kaple sv. Ondřeje
Za + Vojtěšku Hejnovou a živou i + rodinu
9:00 Kostel Božského Srdce Páně
9:30 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
11:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + rodiče Römrovy, Vranovy a dvě sestry a vnuka Martina

znak opatství