Bohoslužby

Vzhledem k neustále se měnící situaci jsou ve farnosti Rajhrad nyní konány bohoslužby bez účasti veřejnosti. Mše svaté budou slouženy na zadané úmysly z jednotlivých kostelů a kaplí ve farnosti.

22.11. Neděle
Slavnost Ježíše Krista Krále
adorační den farnosti
společný úmysl
za zemřelé Anežku a Josefa Ježkovy a dvoje rodiče
za Jana a Boženu Kunčarovy a dvoje rodiče
za zemřelé Jarmilu Bartončíkovou, Aloise Bartončíka a Annu Katriňákovou
9:30 - 10:30 filiální kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
adorace, příležitost přistoupení ke sv. přijímání
16:00 - 18:00 farní kostel Povýšení sv. Kříže
adorace, příležitost ke svátostem
23.11. Pondělí
Památka sv. Kolumbána, opata
24.11. Úterý
Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků
25.11. Středa úmysl z Rajhradic
za zemřelého Jana Čermáka, manželku Elišku a zemřelého Milana Kvapila
18:00 filiální kaple sv. Scholastiky, Rajhradice
bohoslužba slova
26.11. Čtvrtek
Výroční den posvěcení rajhradského benediktinského kláštera
společný úmysl
za zemřelé Josefa a Arnoštku Vlkovy
za živé a zemřelé dobrodince rajhradského opatství
16:00 - 18:00 farní kostel Povýšení sv. Kříže
adorace, příležitost ke svátostem
27.11. Pátek úmysl z Opatovic
za zemřelého Vladimíra Baše, maminku a zemřelého Emila Kupku
18:00 filiální kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
bohoslužba slova
28.11. Sobota úmysl z Otmarova
za rodiče Gregorovičovy, Burdovy, živou rodinu a nemocné
18:00 filiální kaple sv. Otmara, Otmarov
bohoslužba slova
29.11. 1. neděle adventní
začátek nového liturgického roku
roční cyklus B
společný úmysl
za zemřelé rodiče Stanislava a Štěpánku Bakovy a jejich dceru Evu
za zemřelého Josefa Jedličku, zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
8:45 nádvoří před opatským kostelem
žehnání adventních věnců
9:30 - 10:30 filiální kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
adorace, příležitost přistoupení ke sv. přijímání
11:00 - 12:00 farní kostel Povýšení sv. Kříže
adorace, příležitost ke svátostem

Další oznámení naleznete v důležitých informacích.

Z materiálů dodaných P. Zdeňkem Drštkou vytvořil © fr. Jakub Maria J. Pohl OSB

znak opatství