Bohoslužby

19.6. Úterý, Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
18:00 Kaple sv. Scholastiky, Rajhradice
bohoslužba slova
20.6. Středa 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
21.6. Čtvrtek, Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
18:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za farníky
22.6. Pátek 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
23.6. Sobota 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kaple sv. Doroty, Rebešovice
18:00 Kaple sv. Otmara, Otmarov
24.6. Neděle, Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 9:00 Kostel Božského Srdce Páně
10:00 Opatský chrám sv. Petra a Pavla
Za + Bohumila Huláka, syna Vladimíra a rodiče Hulákovy, Ustohalovy a celou živou i + rodinu
a za děti, které poprvé přistupují ke svatému přijímání
25.6. Pondělí 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
26.6. Úterý 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
18:00 Kaple sv. Scholastiky, Rajhradice
27.6. Středa 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
28.6. Čtvrtek, Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
18:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + Václava Klíčníka
29.6. Pátek, Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
18:00 Opatský chrám sv. Petra a Pavla
Za dobrodince kláštera
30.6. Sobota 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kaple sv. Doroty, Rebešovice
1.7. 13. neděle v mezidobí, Hlavní rajhradská pouť 8:00 Opatský chrám sv. Petra a Pavla
Za živé i + dobrodince kláštera
9:00 Kostel Božského Srdce Páně
10:30 Opatský chrám sv. Petra a Pavla
Za živé i + poutníky

znak opatství