Bohoslužby

22.5. Středa 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
23.5. Čtvrtek 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
18:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
bohoslužba slova a májová pobožnost
24.5. Pátek 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
bohoslužba slova a májová pobožnost
25.5. Sobota 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
18:00 Kaple sv. Otmara, Otmarov
bohoslužba slova
26.5. 6. neděle velikonoční 8:00 Opatský chrám sv. Petra a Pavla
Za + Marii Grolichovou, manžela a syna
9:00 Kostel Božského Srdce Páně
9:30 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
11:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + Miloslava Klašku, bratra Stanislava a rodiče
27.5. Pondělí 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
28.5. Úterý 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
29.5. Středa 7:00 Kostel Božského Srdce Páně
30.5. Čtvrtek
Slavnost Nanebevstoupení Páně
7:00 Kostel Božského Srdce Páně
18:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za živou i + rodinu Skřivánkovu a za + Jiřinu Fučíkovou
31.5. Pátek
Svátek Navštívení Panny Marie
7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
1.6. Sobota
Památka sv. Justina, mučedníka
7:00 Kostel Božského Srdce Páně
8:00 Kaple sv. Doroty, Rebešovice
18:00 Kaple sv. Otmara, Otmarov
2.6. 7. neděle velikonoční 8:00 Opatský chrám sv. Petra a Pavla
Za + Stanislava a Štěpánku Bakovy a dceru Evu
9:00 Kostel Božského Srdce Páně
9:30 Kostel sv. Karla Boromejského, Opatovice
11:00 Farní kostel Povýšení sv. Kříže
Za + Marii Noskovou, manžela a dvoje rodiče

znak opatství